IdeADD Mens én Organisatie

Over IdeADD

Een organisatie wordt gevormd door de mensen die er werken. Gebeurtenissen in de organisatie hebben direct gevolgen voor de medewerkers. Maar ook andersom, gebeurtenissen in het privéleven van de medewerkers hebben invloed op de uit te voeren werkzaamheden.

Deze gedachte gebruiken wij in onze werkzaamheden die primair liggen op het vlak van dienstverlening aan ondernemingen, ondernemers én werknemers in het Midden- en Klein Bedrijf. De regio waarin wij werkzaam zijn is naast het mooie Zeeland ook West Brabant en de Zuid Hollandse Eilanden. Wij voeren de werkzaamheden uit in 8 werkgebieden verdeeld over de productgroepen “Mens” en “Organisatie” met als speerpunt het voorkomen en herstellen van evenwicht op het gebied van de Psychosociale Arbeidsbelasting. Dan hebben we het dus over werkstress, burn-out, sexuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie/ geweld en intimidatie.

Sinds 4 januari 2019 is ‘IdeADD Mens én Organisatie’ gevestigd in De Koploper. Onze intrinsieke motivatie voor vestiging in dit ondernemerscentrum is de samenwerking tussen de verschillende partijen waardoor toegevoegde waarde ontstaat voor alle ondernemers in De Koploper!

 

IdeADD en De Koploper

We hopen voordeel te hebben van en te geven aan de interactie tussen partijen in De Koploper. Daarnaast is de flexibiliteit van toegevoegde waarde. Tevens is het relatief gemakkelijk extra (trainings-)ruimte en flexplekken te huren en gebruik te maken van de horecafaciliteiten.

We zijn (namens Goes CS bv) zeer warm ontvangen door de medewerkers van Marsaki (tevens medehuurder) en zijn positief verrast over de open communicatie en heldere uitleg. Bovendien ervaren we de mensen van Marsaki als een ‘aanstekelijk enthousiast team’.

Onze werkruimte willen we graag vormgeven in lijn met de uitstraling van De Koploper. We kiezen voor een huiselijke sfeer met hout en industriële accenten.

 

Meer informatie over wie we zijn en wat we doen vind je op onze website: www.ideadd.nu

Je kunt ons ook telefonisch (Miriam van Elburg: 06-11271579 / Arie de Deugd: 06-10422189) of per e-mail (info@ideadd.nu) bereiken.

Creëer ruimte om te denken.

biedt
ondernemers
ruimte

Website door BlackDesk | Privacyverklaring | Tel:0113 – 273055 | E-mail: info@dekoploper.com | Cookies